Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772.

A właściwie, to "mappa" i nie Polski, tylko przedrozbiorowej Rzezczpospolitej Obojga Narodów – federacji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego ustanowionej na podstawie Unii Lubelskiej w roku 1569. Wcześniej w 1385r. w Krewie zawarto unię personalną. Warto wspomnieć, że 20 października 1791r. miało miejsce tzw. zaręczenie wzajemne obojga narodów, kiedy to formalnie potwierdzono unitarny, bezpodziałowy charakter państwa, nazywanego odtąd Rzeczpospolitą Polską.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772. Wydawca: S. Orgelbrand. Miejsce wydania: Warszawa Data: 1849 Język: polski Opis: 1 mapa; litogr kolor; skala [1:2 300 000]


6 Responses

  1. Toronto

    Bez znajomosci przeszlosci nie ma przyszlosci.
    Mapa historyczna z 1772r przypomina jak wielkim panstwem w Europie byla Rzeczpospolita, ktora w bandycki sposob rozebraly: Rosja, Krzyzactwo i Austria.

  2. xx

    Może głupie pytanie, ale… nazwy miejscowości dotyczą roku 1772 czy 1849?

Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *