Drugi rozbiór Polski. 1793.

Uchwalając Konstytucję 3 maja w 1791 formalnie zrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Rzeczypospolitej. Wrogo nastawieni do reform magnaci, ze Stanisławem Szczęsnym Potockim i Ksawerym Branickim na czele, udali się do carycy Katarzyny II z ofertą zorganizowania konfederacji skierowanej przeciw królowi i Konstytucji 3 Maja. W kwietniu 1792 roku zawiązano konfederację targowicką, co posłużyło za pretekst interwencji Rosji w Polsce. W manifeście Katarzyna II oskarżała Rzeczpospolitą o prześladowanie Rosjan, prześladowanie prawosławnych, utrudnianie wojskom rosyjskim pobytu na Ukrainie w czasie wojny z Turcją. Nie była to deklaracja wypowiedzenia wojny, lecz jedynie przywrócenia do porządku protektoratu rosyjskiego. Wypowiadając wojnę Rosjanie musieliby, chcąc nie chcąc, potwierdzić niepodległość Rzeczypospolitej. Nastąpiło wkroczenie rosyjskiej armii, pod naporem której wojsko polskie i litewskie wycofywało się. Zdradziły też Prusy, które nie udzieliły wsparcia Polsce mimo wcześniejszych porozumień. W lipcu król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej i przedwcześnie nakazał złożyć broń. Ciąg dalszy miał miejsce w następnym roku. Wykorzystując słabość Polski, Prusy i Rosja podpisały traktat podziałowy.

Prusy otrzymały Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego (57 tys. km²). Niebieska obwódka na mapie.
Rosja zajęła województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²). Pomarańczowa obwódka na mapie.
W drugim rozbiorze nie brała udziału Austria, zajęta wojną z rewolucyjną Francją. Nieprzewidziany przez konfederatów rozbiór Rzeczypospolitej skończył się pełną kompromitacją konfederacji targowickiej i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1793r. odbył się w Grodnie sejm rozbiorowy, który pod presją obu zaborców wyraził milczącą zgodę na kolejny rozbiór kraju, zawarł nierównoprawny traktat pokojowy z Rosją, rozwiązał też konfederację targowicką. Był to ostatni Sejm Polski szlacheckiej. Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: A New Map of the Kingdom of Poland, with its Dismembered Provinces and the Kingdom of Prussia. Wydawca: Laurie and Whittle. Miejsce wydania: Londyn Data: 12 maj 1794 Język: angielski Opis: 66.04×49.53cm, źródło mapy Wikipedia.

Mapa pierwszego zaboru jest tutaj.


2 Responses

Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *