Mapa gubernii Królestwa Polskiego. 1904.

Na mocy Kongresu Wiedeńskiego z 1815 przestało istnieć Księstwo Warszawskie (mapa 1 Księstwa TUTAJ, mapa 2 TUTAJ). Zadecydowano, iż Księstwo zostanie podzielone na 4 części:
– powstało państwo: Wolne Miasto Kraków (w 1846 włączone do Austrii na skutek powstania krakowskiego)
– Cesarstwo Austrii zagarnęło okręg Wieliczki
– Królestwo Prus zachodnią część księstwa: Wielkie Księstwo Poznańskie i ziemię chełmińską
– Imperium Rosyjskie zajęło środkową i wschodnią część księstwa pod nazwą Królestwo Polskie (ros. Царство Польское). Inne nazwy: Królestwo Kongresowe, Kongresówka.

W latach 1815-1832 Królestwo pozostawało w unii realnej z Rosją. Kongresówka posiadała własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją – osoba monarchy (każdy imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była polska korona cesarska. W 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową. Stopniowo ograniczano, a następnie zlikwidowano autonomię; po jej likwidacji w roku 1874 zaczęto używać półoficjalnie na określenie ziem Królestwa, nazwę Kraj Przywiślański, choć w języku potocznym dawna nazwa nadal funkcjonowała. W roku 1912 od kraju tego oderwano gubernię chełmską (a w zasadzie to tę gubernię – ziemie na wschód od Lublina jako "rdzennie ruskie" – wydzielono; formalnie gubernię odłączono w roku 1915). Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Mapa gubernii Królestwa Polskiego. Autor: Sikorski, Saturnin Józef Wydawca: Nakład i własność Saturnina Sikorskiego; (odbito w Lit. W. Główczewskiego) Miejsce wydania: Warszawa. Data: 1904 Język: polski Opis: Skala 1:1000000; litogr., 28×22 cm; południk zerowy Ferro (na mapie błędnie podany południk Greenwich)


Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *