Wykres dziejów ojczystych. 900-1923.

Czego tutaj nie ma? Są mapy, ważne wydarzenia, władcy, papieże, wojny wewnętrzne i zewnętrzne, ale najciekawsze to krzywa rozwoju państwowego i wykres terytorialno-etniczny.
Krzywa rozwoju państwowego, jest wyrazem całokształtu stosunków wewnętrznych Polski i jej znaczenia na zewnątrz; wznosi się, gdy w kraju panuje ład i poszanowanie prawa, gdy nie ma buntów, rokoszów i walk bratobójczych, gdy dobrobyt ogółu wzrasta, skarb Państwa nie świeci pustkami, oświata się krzewi, kurs polityki zagranicznej jest przewidujący i zręczny, a prowadzone wojny mają przebieg szczęśliwy. W przeciwnych razach linja opada gwałtownie. Jeżeli wydarzenia i czynniki dodatnie równoważą wydarzenia i czynniki ujemne, krzywa biegnie poziomo lub z nieznacznem pochyleniem, dźwigając się lub opadając, zależnie od tego, czy przeważają wydarzenia pomyślne czy niepomyślne.

Wykres terytorialno-etniczny zajmuje dolną część tablicy. Przedstawia on w formie rzek wzgl. potoków o swoistem a zmiennym zabarwieniu, zmiany terytorjalne i przeobrażenia etniczne północno-zachodniej Słowiańszczyzny oraz państw ościennych. Szerokość rzek i potoków odpowiada w przybliżeniu wielkości danego obszaru, oraz współczesnej gęstości jego zaludnienia. Gdy ziemie lub państwa łączą się dobrowolnie lub zostają podbite, rzeki ich zlewają się; przy podziale lub rozbiorze danego państwa – odnośna rzeka rozdziela się, wzgl. wpada do rzek państw zaborczych. Strugi oraz wysepki i wyspy pojawiające się lub zanikające w zwierciadle rzeki, wyobrażają dążenia separatystyczne, bunty i rokosze pewnych dzielnic lub ziem, względnie proces zrastania się.

Interaktywna wersja w dużej rozdzielczości z mozliwością przybliżania.

Tytuł: Wykres dziejów ojczystych. Autor: Władysław Gostyński, Józef Bazewicz Wydawca: Nakładem J. M. Bazewicza Miejsce wydania: Warszawa Data: 1923-1928 Język: polski Opis: 2 ark. 74x102cm


Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *