Port w Gdańsku. 1929.

Pierwsza infrastruktura portowa powstała we wczesnym średniowieczu. Z X wieku pochodzi port grodowy znajdujący się w ramieniu Motławy pomiędzy obecnie ul. Tartaczną a Sukienniczą. W XII i XIII wieku powstawał port Starego Miasta po drugiej stronie ramienia Motławy oraz na fosie Podwala Staromiejskiego. W XIII wieku powstała również przystań Dominikanów przy dawnym ujściu Potoki Siedleckiego w pobliżu obecnie ul. Tobiasza. W tym samym wieku zaczął kształtować się port Głównego Miasta pomiędzy ul. Chlebnicką a Mariacką. Na tyłach portu budowano pierwsze magazyny, warsztaty remontowe oraz gospody. W okresie krzyżackim magazyny portowe zostały przeniesione na Wyspę Spichrzów, gdzie wybudowano nowe nabrzeża oraz powstał największy dźwig średniowieczny Żuraw. Pod koniec XV wieku do portu gdańskiego zawijało 400–700 statków rocznie, a w XVII wieku 1000-1600. Głównymi towarami przeładunkowymi były zboże oraz wosk, miód i drewno. W 1643 roku istniało już 315 spichlerzy, głównie z przeznaczeniem na zboże. W XVIII wieku powstawały nabrzeża portu zewnętrznego (Nowy Port). W okresie zaborów port gdański i jego znaczenie podupadło. Dopiero lata po I wojnie światowej ponownie spowodowały rozwój portu. W 1938 stosunek towarów przeładunkowych wzrósł trzykrotnie do okresu z 1914. Wikipedia.
W 1929 roku port gdański był częścią autonomicznego Wolnego Miasta Gdańska. Na mapie oznaczono infrastrukturę techniczną portu, w tym: magazyny i składy Rady Portu oraz magazyny i składy prywatne; spichlerze zbożowe z elewatorami, rezerwoary naftowe, dźwigi, żurawie i inne. Na torze wodnym została naniesiona głębokość.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Port Gdański. Autor: Wydawca: Druk. M.S. Wojsk. Miejsce wydania:Data: 1929 Język: polski, niemiecki Opis: skala 1:15000; 40x65cm


Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *