Europa

Mapa gubernii Królestwa Polskiego. 1904.

Wybuch II wojny światowej. Niemcy i Rosja napadły na Polskę. 1, 17 wrzesień 1939.

Powstanie warszawskie. 1 siepień – 3 październik 1944.

Księstwo Warszawskie. 1812.

Księstwo Warszawskie po pokoju w Tylży. 1807.

Europa Środkowa podczas I wojny światowej. 1914.

Lądowanie w Normandii. D-day. 1944.

Bitwa o Monte Cassino. 1944.

Trzeci rozbiór Polski. 1795.

Drugi rozbiór Polski. 1793.

Pierwszy rozbiór Polski. 1772.

Nowa mapa Krymu. 1855.