Wojenno-polityczna mapa Polski. Akt 5 listopada 1916.

Mapa Europy Środkowej. Bez Polski. 1914.

Mapa gubernii Królestwa Polskiego. 1904.

Wybuch II wojny światowej. Niemcy i Rosja napadły na Polskę. 1, 17 wrzesień 1939.

Zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki. 9 sierpień 1945.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę. Zasięg zniszczeń. 1945.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę. 6 sierpień 1945. Przed i po.

Powstanie warszawskie. 1 siepień – 3 październik 1944.

Księstwo Warszawskie. 1812.

Księstwo Warszawskie po pokoju w Tylży. 1807.

Europa Środkowa podczas I wojny światowej. 1914.

Lądowanie w Normandii. D-day. 1944.