Bitwa o Monte Cassino. 1944.

Ameryka Południowa. 1848.

Trzeci rozbiór Polski. 1795.

Mapa lotnicza Nowego Jorku (Manhattan, Bronx). 1921.

Drugi rozbiór Polski. 1793.

Eksploracja Nowej Holandii (Australii). 1814.

Iran i Turan lub Persja, Afganistan, Beludżystan, Turkiestan. 1875.

Pierwszy rozbiór Polski. 1772.

Nowa mapa Krymu. 1855.

Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772.