Wybory do parlamentu II Rzeszy Niemieckiej na ziemiach polskich. 1907.

25 stycznia 1907 roku w Niemczech, w tym na przedrozbiorowych ziemiach polskich odbyły się wybory do parlamentu, który w okresie II Rzeszy Niemieckiej (1871-1918) określano mianem Reichstag. Został on ustanowiony na mocy konstytucji z 1871. Był drugą, obok Rady Związkowej … Continued

Z ziemi włoskiej do Polski. Legiony Polskie we Włoszech. 1829.

Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak … Continued

Zachodnie granice Polski. Projekt z 1919 roku.

11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały z państwami Ententy rozejm w Compiègne kończący I wojnę światową. W tym samym miesiącu przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski powstało Biuro Prac Kongresowych. Jego podstawowym zadaniem było przygotowanie materiałów dla Delegacji Polskiej na Konferencję … Continued

Wojenno-polityczna mapa Polski. Akt 5 listopada 1916.

Czyli o polskich sferach interesów. Rok 1916. Od dwóch lat trwa w Europie największy konflikt zbrojny od czasu wojen napoleońskich, który potomni nazwą wielką wojną, a później I wojną światową. Wojna jest prowadzona pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, … Continued

Mapa Europy Środkowej. Bez Polski. 1914.

Królestwo Polskie, którego dotyczył wcześniejszy wpis (KLIK) do 1832 pozostawało w unii międzypaństwowej z Rosją, czyli teoretycznie był to oddzielny organizm państwowy. Po tym okresie unia, konstytucja Królestwa, Sejm i samodzielna armia zostały zniesione. Formalnie Kongresówkę włączono do Cesarstwa Rosyjskiego … Continued

Wybuch II wojny światowej. Niemcy i Rosja napadły na Polskę. 1, 17 wrzesień 1939.

II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 po ataku na Polskę III Rzeszy Niemieckiej w porozumieniu z ZSRR. W chwili wybuchu Polska miała zawarty układ sojuszniczy z Francją i Wielką Brytanią oraz Rumunią (obowiązujący jednak tylko w przypadku ataku ze … Continued