Powstanie warszawskie. 1 siepień - 3 październik 1944.
Georeferencja StareNoweMapy.pl