Mapa dialektów polskich przed 1938r.

Na mapie wydanej przed 1938 rokiem zostały przedstawione granice występowania określonych dialektów polskich. Autor wyróżnił: 1. dialekt mazowiecki: poddialekt środkowy, północny, południowy, podlaski 2. dialekt małopolski: poddialekt sieradzki, kielecko-sandomierski, lubelski, krakowski, kresowy 3. dialekt wielkopolski: poddialekt płd.-zachodni, płd.-wschodni, krajniacko-borowicki, środkowy, … Continued