Przekop Mierzei Wiślanej. 2018-2022.

Zamach w Nowym Jorku. 11 wrzesień 2001.

Mapa terenów powodzi w lipcu 1934 roku.

Pearl Harbor przed atakiem Japonii. 30 październik 1941.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki obóz śmierci. 1944-1945. Mapa szczegółowa.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki obóz śmierci. 1944. Mapa ogólna.

Powstanie styczniowe. Mapa bitew i potyczek na Litwie i Rusi. 1863-1864.

Powstanie styczniowe. Mapa bitew i potyczek w Królestwie Kongresowym. 1863-1864.

Wybory do parlamentu II Rzeszy Niemieckiej na ziemiach polskich. 1907.

Z ziemi włoskiej do Polski. Legiony Polskie we Włoszech. 1829.

Wschodnie granice Polski. 1920.

Zachodnie granice Polski. Projekt z 1919 roku.