Mapa dialektów polskich przed 1938r.

Na mapie wydanej przed 1938 rokiem zostały przedstawione granice występowania określonych dialektów polskich. Autor wyróżnił: 1. dialekt mazowiecki: poddialekt środkowy, północny, południowy, podlaski 2. dialekt małopolski: poddialekt sieradzki, kielecko-sandomierski, lubelski, krakowski, kresowy 3. dialekt wielkopolski: poddialekt płd.-zachodni, płd.-wschodni, krajniacko-borowicki, środkowy, … Continued

Wykres dziejów ojczystych. 900-1923.

Czego tutaj nie ma? Są mapy, ważne wydarzenia, władcy, papieże, wojny wewnętrzne i zewnętrzne, ale najciekawsze to krzywa rozwoju państwowego i wykres terytorialno-etniczny. Krzywa rozwoju państwowego, jest wyrazem całokształtu stosunków wewnętrznych Polski i jej znaczenia na zewnątrz; wznosi się, gdy … Continued