Europa Środkowa podczas I wojny światowej. 1914.

I wojna światowa (w latach 20. i 30. XX wieku nazywana „wielką wojną”) – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Był to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich, zakończony klęską państw centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza i powstaniem w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych. Była zderzeniem XX-wiecznej techniki z XIX-wieczną strategią i taktyką. Po raz pierwszy w historii zastosowano w niej broń chemiczną, samoloty, okręty podwodne, czołgi i samochody ciężarowe. Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Mapa szczegółowa Europy Środkowej. Teren wojny europejskiej. Wydawca: J.M. Bazewicz. Miejsce wydania: Polska, Warszawa Data: 1914. Język: polski Opis: 92x64cm, skala ok. 1:2500000. Południk zerowy Greenwich. Po lewej stronie lista fortec.

Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *