II Reczpospolita (1918-1939)

Mapa terenów powodzi w lipcu 1934 roku.

Wschodnie granice Polski. 1920.

Zachodnie granice Polski. Projekt z 1919 roku.