Okres pod zaborami (1772-1914)

Powstanie styczniowe. Mapa bitew i potyczek na Litwie i Rusi. 1863-1864.

Powstanie styczniowe. Mapa bitew i potyczek w Królestwie Kongresowym. 1863-1864.

Wybory do parlamentu II Rzeszy Niemieckiej na ziemiach polskich. 1907.

Z ziemi włoskiej do Polski. Legiony Polskie we Włoszech. 1829.

Mapa Europy Środkowej. Bez Polski. 1914.

Mapa gubernii Królestwa Polskiego. 1904.

Księstwo Warszawskie. 1812.

Księstwo Warszawskie po pokoju w Tylży. 1807.

Trzeci rozbiór Polski. 1795.

Drugi rozbiór Polski. 1793.

Pierwszy rozbiór Polski. 1772.