I wojna światowa (1914-1918)

Wojenno-polityczna mapa Polski. Akt 5 listopada 1916.

Mapa Europy Środkowej. Bez Polski. 1914.