II wojna światowa (1939-1945)

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki obóz śmierci. 1944-1945. Mapa szczegółowa.

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki obóz śmierci. 1944. Mapa ogólna.

Wybuch II wojny światowej. Niemcy i Rosja napadły na Polskę. 1, 17 wrzesień 1939.

Powstanie warszawskie. 1 siepień – 3 październik 1944.