I Rzeczpospolita (XV-1795)

Trzeci rozbiór Polski. 1795.

Drugi rozbiór Polski. 1793.

Pierwszy rozbiór Polski. 1772.

Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772.