Azja

Pearl Harbor przed atakiem Japonii. 30 październik 1941.

Zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki. 9 sierpień 1945.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę. Zasięg zniszczeń. 1945.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę. 6 sierpień 1945. Przed i po.

Iran i Turan lub Persja, Afganistan, Beludżystan, Turkiestan. 1875.

Nowa mapa Krymu. 1855.