Księstwo Warszawskie po pokoju w Tylży. 1807.

Pod koniec XVIII wieku, w stosunkowo krótkim czasie, kształtowała się nowa mapa Europy. Upadła Rzeczpospolita Polska, którą podzieliły między siebie Rosja, Austria i Prusy. Imperium Rosyjskie zagarnęło znaczne obszary północnego wybrzeża Morza Czarnego i część Finlandii. Francja anektowała Belgię, Luksemburg i niemieckie tereny lewego brzegu Renu. Do 1806 r. Napoleon I Bonaparte podporządkował sobie Holandię, Szwajcarię, Włochy i znaczną część licznych państewek niemieckich,  z których utworzył Związek Reński. Niezadowolone Prusy wystosowały w tej sprawie ultimatum do cesarza Francuzów, na co w odpowiedzi Napoleon ze swymi armiami zajął Berlin i prawie całe terytorium Prus po Warszawę. Wojska pruskie, przy pomocy Rosjan, broniły się jeszcze tylko na części Pomorza, szybko jednak zmuszeni zostali do kapitulacji. Francja zawarła wówczas dwa traktaty pokojowe w Tylży: z Rosją 7 lipca i z Prusami 9 lipca. Na ich mocy Królestwo Prus utraciło swe ziemie na zachód od Łaby, powstało Wolne Miasto Gdańsk, a z pruskich terenów II, III i częściowo I rozbioru Rzeczypospolitej utworzono Księstwo Warszawskie. Rosja i Prusy zobowiązały się też do blokady handlowej przeciwko Wielkiej Brytanii, przy czym Napoleon zaakceptował zajęcie przez Rosję szwedzkiej Finlandii i tureckiej Mołdawii oraz na na aneksję przez Rosję departamentu białostockiego, który miał być jej przekazany przez Prusy jako obwód białostocki.

Monarchą Księstwa Warszawskiego został król Saksonii Fryderyk August I, wnuk króla Augusta III Sasa. Rzeczywistą władzę sprawował francuski rezydent urzędujący w Warszawie. Napoleon Bonaparte  nadał Księstwu konstytucję, której przepisy wzorowano na konstytucji francuskiej z 1799. Cesarz nie zgodził się na przywrócenie Konstytucji 3 Maja, jako zbyt konserwatywnej. Z jego inicjatywy wprowadzono do konstytucji rewolucyjne na ziemiach polskich zmiany: nadanie wolności osobistej wszystkim mieszkańcom (zniesiono więc poddaństwo chłopów) oraz zrównanie obywateli wobec prawa.

Poniższa mapa przedstawia zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego (kolor zielony) w roku 1807. Zostało ono znacznie powiększone w roku 1809, ale o tym i o losie księstwa będzie w kolejnym wpisie (klik). Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Charte vom Königreiche Preussen dem Herzogthume Warschau und den neuen Danzinger Gebiete. Autor: Daniel Friedrich Sotzmann Wydawca: Verlag des Geographischen Instituts Weimar. Miejsce wydania: Weimar Data: 1807 Język: niemiecki Opis: Skala 1:1 500 000; mdz. kolor., 48×58 cm; ma mapie kolor liniowy i powierzchniowy; Południk zerowy Ferro.


Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *