Powstanie styczniowe. Mapa bitew i potyczek na Litwie i Rusi. 1863-1864.

Wybuchłe w 1863 roku powstanie styczniowe oprócz Królestwa Polskiego (KLIK) objęło zasięgiem również tzw. Ziemie Zabrane, czyli Litwę i Ruś. Do pierwszych ataków doszło już 23 stycznia w obwodzie białostockim, a 7 lutego na tym terenie doszło do bitwy pod Siemiatyczami, skąd ruszono na wschód, aby poruszyć ludność Litwy. Problemem dowódców była niechęć do udziału chłopów. Aby ich zachęcić wydawano manifesty, w których oddawano chłopom na własność ziemię bez konieczności wykupu. Gorzej było na Ukrainie, gdzie chłopi zbroili się i napadali na powstańców nie tylko z posłuszeństwa dla carskiej władzy, ale także w nadziei ostatecznej rozprawy ze szlachtą. Pod koniec roku 1863 zaczął wychodzić we Lwowie tygodnik literacki „Meta”, który miał oparcie w kółkach młodzieżowych, tzw. „hromadach”. Organizacja ta stanowiła zalążek ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, wrogiego zarówno Rosji, jak i Polsce. Nie przekreślali oni porozumienia z Rządem Narodowym, jednak pod warunkiem, że Ukraina nie będzie traktowana jak prowincja, ale jak równorzędne państwo. Rząd nie był w stanie pójść na takie ustępstwa wobec Rusi. Dla tych, którzy w tym czasie stali na czele powstania rzeczą niemożliwą było odstąpić od trzystuletniej tradycji. Jedyne, na co Rząd się zdobył, to obietnica autonomii, ale w ścisłym związku z Polską. Upór ten całkowicie zaprzepaścił szansę na porozumienie między obiema stronami i skazał na porażkę. Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Mapa bitew i potyczek 1863-1864 na Litwie i Rusi z datami starć. Wydawca: Fundusz Wydawniczy Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Miejsce wydania: Rapperswil. Data: 1913 Język: polski Opis: Zakład Litograficzny A. Przyszlak (Lwów).


Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *