Zachodnie granice Polski. Projekt z 1919 roku.

11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały z państwami Ententy rozejm w Compiègne kończący I wojnę światową. W tym samym miesiącu przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski powstało Biuro Prac Kongresowych. Jego podstawowym zadaniem było przygotowanie materiałów dla Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu (trwającej od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku), służenie pomocą naukową, opracowywanie projektów realizacji uchwał kongresowych w sprawach ekonomicznych, narodowościowych, granicznych, traktatowych i rewindykacji majątku kulturowego. Głównymi przedstawicielami Polski na konferencji byli Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.

Zwieńczeniem konferencji paryskiej był Traktat Wersalski podpisany 28 czerwca 1919 przez Niemcy, który wszedł w życie 10 stycznia 1920. Postanowienia w sprawie polskiej:
– Polska odzyskała znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w I i II rozbiorze: większą część Wielkopolski i znaczną część byłych Prus Królewskich (zwanych pod zaborem: Prusy Zachodnie), z niewielkim jednak dostępem do morza (144 km)
– Gdańsk z przyległymi gminami i miastami Oliwą i Sopotem stał się Wolnym Miastem o charakterze odrębnego państwa, ale z włączeniem w skład terytorium celnego Polski i zapewnieniem jej szerokich uprawnień w porcie gdańskim
– na terenach wielonarodowościowych miały się odbyć plebiscyty, decydujące o podziale: Górnego Śląska, Warmii i Mazur. Wikipedia.

Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

Tytuł: Zachodnie granice Polski. Frontières orientales de l'Allemagne. Wydawca: Biuro Prac Kongresowych. Miejsce wydania: Warszawa. Data: 1919 Język: polski, francuski Opis: Skala 1:1000000; 69x98cm; południk zerowy Greenwich.


Zostaw Komentarz

Wpisz brakującą cyfrę zanim wyślesz komentarz. *