Drugi rozbiór Polski. 1793.

Uchwalając Konstytucję 3 maja w 1791 formalnie zrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Rzeczypospolitej. Wrogo nastawieni do reform magnaci, ze Stanisławem Szczęsnym Potockim i Ksawerym Branickim na czele, udali się do carycy Katarzyny II z ofertą zorganizowania konfederacji skierowanej przeciw … Continued

Iran i Turan lub Persja, Afganistan, Beludżystan, Turkiestan. 1875.

Mapa opublikowana w roku 1875, z oznaczeniem krain geograficzno – historycznych, o których można było nie widzieć. Persja, to Iran i większość o tym wie. Beludżystan obejmuje obecne tereny płd.-zach. Pakistanu, płd-wsch. Iranu i mała część płd.-zach. Afganistanu. Nazwa wzięła … Continued

Pierwszy rozbiór Polski. 1772.

Plany rozbioru Polski pojawiły się na wiele lat przed jego faktycznym dokonaniem. Bezpośrednim i wygodnym uzasadnieniem dokonania rozbioru stał się zamach i próba porwania (do porwania nie doszło) 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z … Continued

Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta w roku 1772.

A właściwie, to "mappa" i nie Polski, tylko przedrozbiorowej Rzezczpospolitej Obojga Narodów – federacji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego ustanowionej na podstawie Unii Lubelskiej w roku 1569. Wcześniej w 1385r. w Krewie zawarto unię personalną. Warto wspomnieć, że … Continued